Меню  

   

Снимки и видео  

   

Форум за Ахтопол  

   

Пешеходни геоложки маршрути в Парк „Странджа” - гр. Ахтопол – устието на река Велека и м. Бутамята – ЗМ Силистар

Черноморското крайбрежие на Природен парк ”Странджа”, намиращо се изцяло на територията на Община Царево, е твърде интересно от геоложка  гледна точка. 
През горнокредния период, преди около 80 млн. години, в района е имало активна вулканична дейност. Връх Голямата Папия е бил действащ вулкан. Част от лавата е достигала земната повърхност и се е изливала по склоновете на вулкана при изригванията му, а друга част е застивала в земните недра. Имало е и лавови потоци, които са достигали морските води. Случвали са се и подводни изривания на лава. Поради тези причини крайбрежните скали представляват уникални геоложки феномени.

ahtopol-tourist-routes-healthahtopol-tourist-routes-sights

Могат да се видят всякакви техни форми в зависимост от начина на застиване на лавата и следващите геоложки събития.
Най-новите създадени от Дирекцията на ПП „Странджа” геоложки крайбрежни маршрути предлагат възможност да се научи повече, както за геоложката история на района, така също и за петрографията (науката за скалите).
По маршрутите могат да се наблюдават:
• Вулкански скали по стръмната крайбрежна ивица между Ахтопол и Силистар;

ahtopol-tourist-routes-treatment

 

 

 

 

 

 

 

• Пясъчна коса, която се е образувала при срещата на река Велека с Черно море;

ahtopol-tourist-routes-eco

 

 

 

 

 

 

 

• Вулкански брекчи, формирани при изригването на вулканите;

ahtopol-tourist-routes-village

 

 

 

 

 

 

 

• „Възглавничести лави” – заоблени лавови тела;

ahtopol-tourist-routes-ruralahtopol-tourist-routes-city

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Пластове от туфи;

• Дайки – вертикални вулкански тела;

• Черно вулканско стъкло;
• Интрузивни скали (диорити) 
По маршрута между южния край на Ахтопол и устието на р. Велека, северно от Синеморец, са разположени 15 информационни табели, разказващи за уникални геоложки феномени.
Геоложки маршрут Бутамята – ЗМ Силистар е с продължителност около 2 часа.

ahtopol-tourist-routes-photoahtopol-tourist-routes-mountain

 

 

 

 

 

 

 

Това е продължението на геомаршрута, разположен по бреговата ивица на север от Синеморец. Маршрутът започва в южния край на плажа Бутамята, южно от с. Синеморец, и завършва в северния край на залива Силистар. Може да бъде преминат и в обратна посока. Следва крайбрежната ивица - стръмен скален откос, в който могат да се наблюдават непрекъснати разкрития от вулкански и вулкано-седиментни скали и образувания. Те са описани в 12 информационни табели, разположени на характерни места по брега.

Наред с това маршрутът е подходящ и за орнитоложки наблюдения.
Маршрутът е разработен и изграден с помощта на д-р Калина Анастасова Шипкова – д-р кандидат на геоложките науки.
ahtopol-tourist-routes-riverahtopol-tourist-routes-cultural
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вижте още туристически маршрути:

look go to see ahtopol

Пръски от вълни - гр. Ахтопол - село Варвара

Пешеходен геоложки маршрут гр. Ахтопол – устието на река Велека

Нагоре към вулкана - гр. Ахтопол - с. Бродилово

Песента на славея - гр. Ахтопол кръгов маршрут

Лилия сред пясъците - с. Синеморец - залива Силистар

Шумът на прибоя – с. Резово - залив Кастрич

Пешеходни геоложки маршрути в Парк „Странджа”

Царското кладенче – с. Синеморец - с. Бродилово

В търсене на златното руно с. Кондолово кръгов маршрут

„Пътят на звездите” – с. Звездец – с. Бръшлян

Екомаршрут Пътят на ясния месец – с. Бръшлян - с. Стоилово

Странджанска горска пътека - водопада Докузак - с. Стоилово

 

   
© Вила Жани Ахтопол